Šimtas dienų darželyje

100 dienų kai kam daug , kai kam visai mažai, tačiau mūsų lopšelio-darželio mokytojoms (auklėtojoms) Laimai, Dianai, Inai ir Rositai 100 dienų nuo darbo pradžios buvo ypatingai reikšmingos ir jos pralėkė tarsi filmas. Kadangi dabartinė covid-19 situacija neleidžia susitikti gyvai, naujai „įšventintų“ auklėtojų 100-dienis vyko ZOOM platformos pagalba. Mokytojos (auklėtojos) pristatė savo pačių sukurtą trumpametražį Skaityti toliau …

Visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

1991 metų sausį vienybės ir laisvės siekio vedini  Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę.  Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę. Prisimenant Sausio 13- osios įvykius Skuodo vaikų lopšelis-darželis dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“ ir kiekviename lange uždegė po atminimo žvakutę, Skaityti toliau …

Nauji informacinių kompiuterinių technologijų taikymo iššūkiai ir sėkmės logopedo darbe

Informacinės ir komunikacinės technologijos (toliau – IKT) – efektyvi ir šiuolaikiška mokymo priemonė, kurios naudojimas yra ypač aktualus, siekiant kokybiškos, veiksmingos ir modernios mokymo ir mokymosi proceso kaitos. Dirbant su šiuolaikiniais vaikais, kurie dar vadinami „technologijų pasaulio čiabūviais“ būtina kalbėti jų kalba. IKT sistemingai buvo taikoma mano, kaip logopedo darbo praktikoje, bet 2020 metais, kovo Skaityti toliau …

Kalbinių gebėjimų ugdymas šiuolaikiniame darželyje

Vaiko kalbos išmokimą sąlygoja aplinka, mėgdžiojimas, individualios vaiko savybės. Vystantis kalbai sąmonėje vyksta sudėtingos mąstymo operacijos (palyginimas, analizė, sintezė, apibendrinimas, abstrahavimas). Per pojūčius gaunama informacija apdorojama, kuriami vaizdiniai, suformuojamos sąvokos ir išreiškiamos žodžiais. (G. Stunžienė, „Gimtosios kalbos reikšmė asmenybės ugdymui“.- „Šiaurės Atėnai“, 2010.) Šis sudėtingas procesas prasideda kūdikystėje ir tęsiasi visą mūsų sąmoningą gyvenimą. Kokie Skaityti toliau …

,,SVEIKATIADA“

,,Sveikatiada“- tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu ugdytiniams plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien moksleiviai, bet ir mokytojai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai bei tėvai. ,,Žiogelių“ Skaityti toliau …

Lik sveika, eglute!

Šiuo ypatingu laiku,  šventinis rytmetys vyko  nuotoliniu būdu bendraujant per Zoom programą. Sausio 6 diena – Trijų Karalių diena! Skambėjo dainelės, eilėraščiai, vaikai muzikavo multimedijos ekrane matydami muzikogramas. Didelio dėmesio sulaukė skaidrės, kuriose vaikai galėjo surasti savo grupės, darželio, namuose ar Skuodo aikštėje papuoštas eglutes. Renginio pabaigoje vaikai pasipuošė apyrankėmis su iškirptomis žvaigždutėmis, linkėdami vieni Skaityti toliau …

ATSISVEIKINIMAS SU EGLUTE

Sausio 6 d. Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje  vyko atsisveikinimo su eglute šventė per Zoom platformą, kurios metu vaikus aplankė „Nykštukė“, mokytoja (auklėtoja), dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vilma Kontrimienė ir trys Karaliai: „Kiškučių“ grupės vaikai –  Ovidijus, Motiejus ir Ignas. „Nykštukė“ papasakojo trumpą istoriją apie tris Karalius, kurie keliavo aplankyti Betliejuje gimusį kūdikėlį Jėzų ir atnešė Skaityti toliau …

Kalėdinis susitikimas

Gruodžio 22 d. Skuodo vaikų lopšelio-darželio bendruomenė rinkosi į kasmet organizuojamą šventinį susitikimą. Tačiau šiais metais šventė vyko virtualiai – ZOOM platformoje. Renginį moderavo Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorė, visus sveikino ir motyvacijos darbui, šiuo pandemijos laikotarpiu, teikė Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas, administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius ir švietimo, sporto ir kultūros skyriaus vedėja Renata Skaityti toliau …

Užsiėmimas „Aš atsakingas už savo žodžius“

Užsiėmimas skirtas 5 – 6 metų vaikams, siekiant stiprinti ir ugdyti atsakingų sprendimų priėmimą, t. y., gebėjimas priimti konstruktyvius ir moralinių normų nepažeidžiančius sprendimus. Pasitelkiant pasakos motyvus, buvo stengiamasi padėti vaikui suprasti pasakomų žodžių reikšmę, kad mes visi esame atsakingi už savo žodžius. Už tai, kaip mes kalbame ir ką sakome, kad turime kalbėti gražiai, Skaityti toliau …

Metodinė valanda

Š. m. gruodžio 15 d. buvo  organizuota metodinė valanda „Sveikatos stiprinimo kompetencijos ugdymas“ regiono pedagogams. Metodinę valandą moderavo Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė, pranešimą skaitė pedagogė Vilma Kontrimienė, o atvirą veiklą pristatė judesio korekcijos mokytoja Živilė Jazbutienė. Atvirą veiklą galite pamatyti ir Jūs:   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė