Projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ rezultatai

Skuodo vaikų lopšelio-darželio komanda: mokytoja (auklėtoja) Rasa Butavičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamame projekte ,,Inovacijos vaikų darželyje” (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001).  Projektą ,,Inovacijos vaikų darželyje“ iniciavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius, jį vykdo ŠMSM Nacionalinė švietimo agentūra, o projekto trukmė – Skaityti toliau …

Tolerancijos diena

Lapkričio 16 dieną Lietuvoje yra minima Tolerancijos diena. Šią tradiciją jau keletą metų yra perėmęs ir Skuodo vaikų lopšelis darželis. Neatsitiktinai Tolerancijos dienos simbolį pasirinkome Klevo lapą. Turbūt rudenį nieko nėra gražiau, kaip įvairiomis spalvomis „pražydę“ klevo lapai. O jau jų šnarėjimas po kojomis parke – nenusakomas malonumas. Esame pakantūs jų kritimui ir visai nesvarbu, Skaityti toliau …

Regioninė metodinė valanda

Metodinė valanda ZOOM platformoje „Tyrimai ir eksperimentai – kaip ugdymo kokybės prielaida“ sulaukė didelio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų susidomėjimo, todėl metodinė valanda  keliasi į regioninį lygmenį ir lapkričio 10 d. buvo įgyvendinta. Metodinės valandos metu buvo aptarta, kad gyvenant karantino akivaizdoje metodinės veiklos ir gerosios patirties nestabdome, tiesiog prisitaikome prie esamos situacijos ir ieškome Skaityti toliau …

Prevencinė programa „Pagalba ir empatija“

„Aš teikiu pirmenybę ne regimam grožiui, o tam, kuris reiškiasi dvasinėmis vertybėmis“ – (Indų rašytojas Rabindranath Tagore). Spalio mėnesį vyko prevencinė programa priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėms – „Pagalba ir empatija“. Kalbėjome apie tai, kokia svarbi „vertybės“ sąvoka, mokėmės suprasti kaip svarbu padėti tėvams, draugui, kaip svarbu paguosti ir užjausti  liūdintį, kaip mes galime būti geresni Skaityti toliau …

Metodinė valanda „Tyrimai ir eksperimentai – kaip ugdymo kokybės prielaida“

Skuodo vaikų lopšelio-darželio metodinė veikla ir gerosios patirties sklaida nestoja, net karantino akivaizdoje, todėl š. m. spalio 29 d. vyko Skuodo vaikų lopšelio-darželio organizuojama rajoninė metodinė valanda ZOOM platformoje „Tyrimai ir eksperimentai – kaip ugdymo kokybės prielaida“. Metodinės valandos metu mokytoja (auklėtoja) metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Alma Grigutienė pristatė tyrimų ir eksperimentų sistemą Skuodo Skaityti toliau …

Moliūgų žibintai „Mes už šviesą“

Aš – Moliūgas, aš – geltonas, Pūpsau čia kaip tikras ponas. Linksmai šokti rateliu Aš kviečiu visus kartu! Skuodo vaikų lopšelio-darželio ugdytiniai, tėveliai, pedagogai ir visa bendruomenė jau antrą kartą organizuoja moliūgų šventę – „Mes už šviesą“ ir gaminant žibintus iš moliūgų apšvietė lopšelio-darželio kiemus, sudarydami šviesos takus. Juk gyventi šviesoje – visiems gera! Direktoriaus Skaityti toliau …

Dėl vyriausybės nutarimų

DĖL KARANTINO KAI KURIŲ SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOJE PASKELBIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

SVEIKATINGUMO SAVAITĖ LOPŠELYJE-DARŽELYJE

„Vaiko sveikata – tai neįkainojamas lobis, didžiausia ugdymo vertybė, kurią privalu saugoti ir branginti kiekvienam iš mūsų“. Spalio 5 – 9 dienomis Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje organizavome projektinę sveikatingumo savaitę „Noriu būti sveikas ir stiprus“, kurios tikslas: ugdyti vaikų domėjimąsi sveika gyvensena ir skatinti poreikį aktyviai judėti. Pirmadienį auklėtojos su vaikais grupėse vedė pokalbius, diskusijas apie Skaityti toliau …

Derliaus diena Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje

„Bitučių“ grupė Tema: „Obuoliukų rudenėlis“. Tikslas (-ai): Įtvirtins žinias apie rudenį, kaip metų laiką, pasidžiaugs rudens gėrybėmis. Uždaviniai: Kartu su tėveliais pagamins darbelius iš daržovių ir vaisių, bei kitų rudeninių augalų ir dalyvaus darbelių parodėlėje „Rudenėlio išdaigos“ grupėje. Pakartos išmoktas daineles ir ratelius apie rudenį. Žais didaktinius žaidimus daržovių ir vaisių tema. Atliks kūrybines veiklas Skaityti toliau …