Įgyvendinamas projektas

PROJEKTO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

2019 m. spalio 8 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Skuodo vaikų lopšelis-darželis pasirašė projekto „Edukacinių procesų modernizavimas Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose“, projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0019, sutartį.
Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų  suma – 70 714,29 (septyniasdešimt tūkstančių septyni šimtai keturiolika eurų 29 ct.), Projekto trukmė 12 mėnesių. Projekto „Edukacinių procesų modernizavimas Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ pareiškėjas – Skuodo vaikų lopšelis darželis, partneriai – Ylakių vaikų lopšelis-darželis ir Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis,  bei konsultuojanti institucija Klaipėdos  „Varpelio“ mokykla-darželis.

KLAIPĖDOS „VARPELIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO KONSULTACIJOS

2019 m. lapkričio 20 d. projekto įgyvendinimo pirmoji komanda vyko  į Klaipėdos „Varpelio“ mokyklą-darželį. Susitikimo metu buvo pravestos 2 parodomosios veiklos su interaktyviais iMO kubais ir surengti kūrybiniai naujų užduočių kūrimo ir adaptavimo mokymai.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Projekte yra numatytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistų kvalifikacijos kėlimas, todėl lapkričio 27 ir 28 dienomis vyko mokymai, kuriuos vedė lektorius Lukas Benevičius, mokymų tema – „Naujų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo modelių kūrimas“.

 

KLAIPĖDOS „VARPELIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO KONSULTACIJOS-2

Gruodžio 4-ąją antroji projekto pedagogų komanda svečiavosi Klaipėdos „Varpelio“ mokykloje-darželyje. Džiaugiamės draugyste su Klaipėdos „Varpelio“ darželiu ir nuoširdžiomis konsultacijomis, intensyviais mokymais.

„i3 TECHNOLOGIES” INTERAKTYVIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYMAI

Gruodžio 16 ir 17 dienomis vyko „i3 technologies” interaktyviųjų technologijų, įrangos funkcionalumo ir suderinimo mokymai, kuriuos vedė UAB „Lantelis“ atstovas Rokas Bernatavičius. Mokymai vyko 8 val. dviems pedagogų grupėms.
Tam, kad projekto dalyviai gebėtų taikyti interaktyvius kubus ugdymo procese, mokymai apėmė šias temas:  i3E ekranas – ekrano funkcijos, integracija su kitais įrenginiais, I3learnhub veiklų kūrimo aplinka, iMO-LEARN kubai – analoginė dalis.

 

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

2020 m. sausio 27 ir 28 dienomis vyko projekto „Edukacinių procesų modernizavimas Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ grupės mokymai, kuriuos vedė Doc. dr. Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius, VDU Švietimo akademijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programos docentas, VU Ugdymo mokslų instituto asistentas – Sergejus Neifachas ir švietimo konsultantas, mokytojas – Lukas Benevičius.
Lektoriai dalinosi  naujausių mokslinių tyrimų ir užsienio gerosios patirties organizuojant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą pristatymu ir naujų užduočių inovatyviomis iMO kubų priemonėmis kūrimo, pasitelkiant įžvalgas iš teorijos, mokymais.

 

iMO LEARN KUBŲ PANAUDOJIMAS UGDYMO PROCESE

Pasibaigus 20 val. trukmės mokymams, vasario mėn. buvo organizuojama iMO learn kubų panaudojimo ugdymo procese priežiūra. Visos pedagogės, dirbančios projekte vedė veiklas stebint projekto vadovei ir koordinatorėms, vyko konsultacijos, vestų veiklų aptarimas, pateiktos rekomendacijos. Džiaugiamės, kad iMO learn interaktyvūs kubai ugdymo procese sėkmingai integruojami į ugdymo(si) procesą ir duoda puikių rezultatų. Taip pat, kovo mėn. vykdomas ugdytinių vertinimas, kuris leis pamatyti kaip keičiasi vaikų gebėjimai naudojant interaktyvius kubus.