Kūrybinių darbų konkursas – paroda „SEKĖ PASAKAS GIMTI ŠILAI“

Keturis metus vykęs kūrybinių darbų konkursas „Literatūrinis personažas randa kūrėją“ buvo sėkmingas, subūrė didelį dailės mylėtojų būrį. Na o šiais metais Skuodo Bartuvos progimnazija kvietė jaunuosius dailininkus iliustruoti pasakas, piešti pasakų herojus ir dalyvauti konkurse „SEKĖ PASAKAS GIMTI ŠILAI“. Į konkursą išsiuntus pluoštą nuostabių piešinių, sulaukiau džiugios žinios – net penki vaikučiai užėmė prizines vietas! I Skaityti toliau …

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ

NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

Kūrybiškumo ringas

Š. m. gruodžio 8 d. vyko rajoninis ikimokyklinių ugdymo įstaigų renginys „Kūrybiškumo ringas“ ZOOM platformoje, kurį inicijavo ir organizavo Skuodo vaikų lopšelis-darželis. Renginyje dalyvavo trys vaikų komandos po 5 vaikus iš Skuodo, Ylakių ir Mosėdžio vaikų lopšelių-darželių. Kūrybiškumo ringo metu komandos pristatė savo namų darbus – prisistatymus, atliko 4 kūrybiškumą skatinančias užduotis (eglutės puošimas, pasakos Skaityti toliau …

Advento paskelbimas Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje

Advento paskelbimo rytmetis tampa jau tradicija Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje. Žinoma, šių metų advento pradžia buvo kiek kitokia, nei įprastai – ji vyko ugdytinių grupėse, prie didelių projektoriaus ekranų, tačiau taip pat jauki ir šilta. Renginį vedė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė, o pirmąją advento vainiko žvakę uždegė direktorė Audronė Pitrėnienė, kuri pakvietė ir grupių mokytojas Skaityti toliau …

,,Rokoukiamies ėr korkiam žemaitėška“

Kad protėvių, senelių, tėvelių gimtoji žemaičių tarmė nebūtų užmiršta, ją reikia puoselėti, patiems kalbėti ir savo vaikus mokyti. Eilėraštuką ,,Rudinielis“ mokinau visą grupę, labiausiai pavyko Gabrielei. Nusprendėme dalyvauti regioniniame vaikų ir moksleivių žemaičių kūrybos ir žematiškų skaitymų konkurse ,,Rokoukiamies ėr korkiam žemaitėška“. REGIONINIO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ ŽEMAIČIŲ KŪRYBOS IR ŽEMAITIŠKŲ SKAITYMŲ KONKURSAS „ROKOUKIAMIES ĖR KORKIAM ŽEMAITĖŠKA“ Skaityti toliau …

Sveikatos kompetencijos stiprinimas

Metodinių valandų inicijavimas įgauna pagreitį ir š. m. lapkričio 26 d. nuo 14.00 vyko  Skuodo vaikų lopšelio-darželio organizuojama rajoninė metodinė valanda ZOOM platformoje „Sveikatos stiprinimo kompetencijos ugdymas“. Metodinio susitikimo metu pranešimą skaitė mokytoja (auklėtoja), dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vilma Kontrimienė, atvirą veiklą pristatė judesio korekcijos mokytoja Živilė Jazbutienė, o renginį moderavo direktorė Audronė Pitrėnienė. Skaityti toliau …

Projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ rezultatai

Skuodo vaikų lopšelio-darželio komanda: mokytoja (auklėtoja) Rasa Butavičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamame projekte ,,Inovacijos vaikų darželyje” (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001).  Projektą ,,Inovacijos vaikų darželyje“ iniciavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius, jį vykdo ŠMSM Nacionalinė švietimo agentūra, o projekto trukmė – Skaityti toliau …

Tolerancijos diena

Lapkričio 16 dieną Lietuvoje yra minima Tolerancijos diena. Šią tradiciją jau keletą metų yra perėmęs ir Skuodo vaikų lopšelis darželis. Neatsitiktinai Tolerancijos dienos simbolį pasirinkome Klevo lapą. Turbūt rudenį nieko nėra gražiau, kaip įvairiomis spalvomis „pražydę“ klevo lapai. O jau jų šnarėjimas po kojomis parke – nenusakomas malonumas. Esame pakantūs jų kritimui ir visai nesvarbu, Skaityti toliau …

Sveikinimai Vaclovui Intui

Akmenų muziejus skelbė konkursą, kuriame sudalyvavo ir Skuodo vaikų lopšelio darželio „Vyturėlių“ grupės vaikai (auklėtoja Silvija Lazdauskienė). Šiais metais lapkričio 14 dieną buvo minimos 95 -osios Akmenų muziejaus įkūrėjo Vaclovo Into gimimo metinės. Todėl nors ir virtualiai su grupės vaikais nutarėme ir mes prisidėti prie sveikinimų. Kadangi Vaclovas Intas buvo tituluojamas ir akmenų karaliumi. O Skaityti toliau …

Regioninė metodinė valanda

Metodinė valanda ZOOM platformoje „Tyrimai ir eksperimentai – kaip ugdymo kokybės prielaida“ sulaukė didelio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų susidomėjimo, todėl metodinė valanda  keliasi į regioninį lygmenį ir lapkričio 10 d. buvo įgyvendinta. Metodinės valandos metu buvo aptarta, kad gyvenant karantino akivaizdoje metodinės veiklos ir gerosios patirties nestabdome, tiesiog prisitaikome prie esamos situacijos ir ieškome Skaityti toliau …