COVID-19

Vaiku-ugdymo-namuose-infografikas

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ATVEJU TVARKOS APRAŠAS 2021-03-01

NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ATVEJU TVARKOS APRAŠO PAPUNKČIO PAKEITIMAS

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ATVEJU TVARKOS APRAŠO PUNKTO PAKEITIMAS IR PAPUNKČIO PAPILDYMAS

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO COVID ATVEJU NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. TVARKOS APRAŠO PUNKTŲ IR PAPUNKČIŲ PAKEITIMAS

  

ugdymo organizavimas nuo 2020-09-01

 

Atmintinė dėl koronaviruso

Vyriausybės nutarimas dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo 2021-03-16

OV sprendimas Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (suvestinė redakcija nuo 2021-02-27

Karantinas pamažu laisvėja