Nuorodos

Skuodo rajono savivaldybė – http://www.skuodas.lt

Ylakių vaikų lopšelis-darželis – http://www.ylakiudarzelis.lt

Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis – http://mosedziodarzelis.lt

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija – http://www.socmin.lt

Švietimo ir mokslo ministerija – http://www.smm.lt

Švietimo ir mokslo institucijos – http://www.aikos.smm.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras – http://www.sppc.lt

Vaiko raidos centras – http://www.raida.lt

Paramos vaikams centras – http://lt.pvc.lt

VšĮ „Vaikų linija“ – http://www.vaikulinija.lt

Jaunimo psichologinės paramos centras – http://www.jppc.lt

Asociacija „Kitoks vaikas“ – http://www.kitoksvaikas.lt

Mokytojų kompetencijos centras – http://www.mkc.lt

Ugdymo plėtotės centras – http://www.upc.lt

Švietimo informacinių technologijų centras – http://www.ipc.lt

Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra – http://www.european-agency.org

VšĮ „Vaiko namas“ – http://www.children.lt

Nemokama internetinė biblioteka – http://www.nemokamosknygos.lt

Viskas apie švietimą – http://svietimo.takas.lt

Kitoks pasaulis – http://www.kitokspasaulis.lt

Viskas, kas aktualu šeimai:

http://www.mususeima.lt
http://www.augink.lt
http://www.geramama.lt
http://www.tindirindi.lt
http://www.seimoms.lt
Ar viską žinai apie Lietuvą? http://www.lietuva.lt