Apie mus

VIZIJA

Lopšelis-darželis šiuolaikiška, puoselėjanti humanistines vertybes,  atvira pozityviai kaitai, nuolat besimokanti, telkianti bendruomenę organizacija, orientuota į vaiko gebėjimų aktyvią raišką ir poreikių tenkinimą.

MISIJA

Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, užtikrinant aktyvią vaiko saviraišką ugdymo procese. Stiprinti bendruomenės sąveiką, kurti pozityvius vaiko – šeimos – pedagogo santykius, grindžiamus partneryste, bendravimu ir bendradarbiavimu, pagarba vienas kitam.

FILOSOFIJA

Vaikas – tai bręstanti asmenybė, turinti savo individualius poreikius, siekianti pažinti save ir aplinką.

GRUPĖS:

14 ikimokyklinio ugdymo grupių
4 priešmokyklinio ugdymo grupės
3 specialiojo ugdymo grupės

—————————————————–

Skuodo vaikų lopšelis-darželis

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Sodų g. 8, 98111 Skuodas
Įstaigos kodas 195176120
Skuodo vaikų lopšelis-darželis
Tel. / faks. (8 440) 70161
El. p. sekretore@saulute.w3.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 027664