Darbuotojai

 

Simona Jurčė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

tel. (8 440) 70 161
el. paštas pavaduotoja@saulute.w3.lt


Genovaitė Savickienė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

tel. (8 440) 51 424
el. paštas liepaite.genute@gmail.com


Regina Ramanauskienė
direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

tel. (8 440) 70 161
el. paštas pavaduotoja.ukis@saulute.w3.lt 


Renata Navickienė
personalo ir raštinės vadovė

tel. (8 440) 70 161
el. paštas sekretore@saulute.w3.lt Įstaigos darbuotojų sąrašas

 
Pavardė, vardas Pareigos Telefono
 numeris
Pitrėnienė Audronė Direktorė  (8 440) 70 161
Jurčė Simona Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8 440) 70 161
Savickienė Genovaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8 440) 70 161
Alšauskienė Joana Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Bernotienė Rasa Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Prialgauskienė Diana Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Urniežienė Laima Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Galdikienė Laima Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Girdžiūnienė Virginija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Grigutienė Alma Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Jasienė Vilija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Jonutienė Loreta Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Kontrimienė Vilma Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Lazdauskienė Silvija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Liutkuvienė Sandra Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Ramančikienė Aušra Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Dirkstienė Daiva Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Ripkauskienė Sonata Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Rubinienė Nida Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Sungailaitė Viktorija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais (8 440) 70 161
Šukienė Daiva Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Tumienė Milda Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Untulienė Lina Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Vaškienė Aurelija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Ina Lekstutienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Zajevienė Renata Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Domarkienė Aldona Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Bružienė Vida Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Butavičienė Rasa Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Kubilienė Sada Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Šalčiuvienė Rasa Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais (8 440) 70 161
Šimkienė Eglė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Viskantienė Jolanta Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais (8 440) 70 161
Gruzincevienė Laima Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais (8 440) 70 161
Jakštienė Genovaitė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais (8 440) 70 161
Liaučienė Jovita Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais (8 440) 70 161
Šmitienė Lina Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais (8 440) 70 161
Beniušytė Monika Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Mikalauskaitė Gabrielė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Vaškienė Rosita Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Jonikaitė Aurelija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (8 440) 70 161
Alonderienė Aušra Meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (8 440) 70 161
Vitkauskienė Lina Meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (8 440) 70 161
Mockienė Daiva Meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (8 440) 70 161
Budrikienė Ramunė Logopedė (8 440) 70 161
Pilibaitienė Rita Logopedė (8 440) 70 161
Kinčius Tomas Specialusis pedagogas (8 440) 70 161
Vizgaudienė Rita Socialinė pedagogė (8 440) 70 161
Jazbutienė Živilė Judesio korekcijos mokytoja (8 440) 70 161
Ramanauskienė Regina  Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams (8 440) 70 161
Navickienė Renata Personalo ir raštinės vadovė (8 440) 70 161
Virginija Lankutienė Viešųjų pirkimų ir sandėlio administratorė (8 440) 70 161
Viktorija Sungailaitė Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistė (8 440) 70 161
Inga Žvirblienė Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistė (8 440) 70 161
Venspolis Vilius Kompiuteristas (8 440) 70 161
Ramanavičienė Irena Virėja (8 440) 70 161
Razmuvienė Rūta Virėja (8 440) 70 161
Šikšnienė Ramina Virėja (8 440) 70 161
Šarpnickaitė Andžela Virėja (8 440) 70 161
Jakštienė Regina Skalbinių prižiūrėtoja (8 440) 70 161
Vainutienė Adelė Skalbėja (8 440) 70 161
Balandis Zigmas Vairuotojas (8 440) 70 161
Karbonskienė Vijolė Kiemsargė (8 440) 70 161
Šilinskas Saulius Kiemsargis (8 440) 70 161
Pagalbinis darbininkas (8 440) 70 161
Kinčius Tomas Pagalbinis darbininkas (8 440) 70 161
Kalendra Robertas Pagalbinis darbininkas (8 440) 70 161
Aniščenko Svetlana Valytoja (8 440) 70 161
Varanavičiutė Živilė Valytoja (8 440) 70 161
Pocevičienė Jolanta Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Ragainienė Irena Specialiojo ugdymo grupės auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Baužienė Genovaitė Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Kungienė Rima Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Drąsutytė Karolina Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Kvietkauskienė Laura Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Luotienė Daiva Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Kazlauskienė Vilma Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Šamonskienė Edita Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Šimkuvienė Laima Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Miched Birutė Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Daržinskienė Vida Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Sparnauskienė Laima Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Šudeikienė Audra Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Šlepavičienė Birutė Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Simonavičiūtė Lina Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Škimelienė Jolanta Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Zubienė Jolanta Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Lekstutienė Oresta Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Sveisienė Vaida Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Kupčinskienė Reda Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Stankuvienė Antanina Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Bričkuvienė Vida Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Macevičienė Ona Specialiojo ugdymo grupės auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Dargienė Genoveita Specialiojo ugdymo grupės auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Vyniautienė Virginija Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Varanavičiutė Živilė Auklėtojo padėjėja (8 440) 70 161
Galinskienė Sigita Psichologo asistentė (8 440) 70 161